Algemene informatie

Ons ledenbestand telt 165 gezinnen en alleenstaanden.
De contributie bedraagt voor gezinnen € 25, – per jaar en voor alleenstaanden en 65+ers € 12,50 per jaar.

De contributie kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL28 RBRB 0929 3823 31 t.n.v. Buurtvereniging Kerkeind, o.v.v. naam, adres en contributiejaar.

Graag ontvangen wij de contributie uiterst eind januari, zodat onze penningmeester geen extra administratieve handelingen hoeft te verrichten.

Heeft u vragen, neem dan contact op met een van de bestuursleden of door het contactformulier op de website in te vullen

Weetjes
Kunt u doorgeven via: info@kerkeind.nu


Geboorte
Bij de geboorte van een nieuwe buurtbewoner komt de buurtooievaar graag een aantal weken in de tuin staan. Het is wel noodzakelijk dat we via een geboortekaartje, telefoontje of per e-mail worden ingelicht. Wij weten dan dat de ooievaar welkom is. Namens de buurt wordt er dan eveneens een attentie overhandigd.


Huwelijk/Jubilea
Ook bij een huwelijk of jubileum krijgt u een attentie van de vereniging.
We gaan er echter vanuit dat alleen bij het ontvangen van een kaart onze aandacht gewenst is. Wij vinden het als vereniging fijn om de betreffende buurtbewoners in het zonnetje te zetten.


Ziekte
Als een van onze buurtbewoners langdurig ziek is of in het ziekenhuis terecht komt, hopen wij dat iemand ons hierop attent maakt. Het is voor ons niet altijd mogelijk om hiervan op de hoogte te zijn. Een oplettende buur, vriend of kennis mag ons hier altijd over informeren.


Overlijden
Natuurlijk hoort een sterfgeval ook de aandacht te krijgen van de buurt. Gezien de omstandigheden zal er niet altijd aan gedacht worden om een kaartje te sturen naar ons secretariaat. Wij hopen dan ook dat we het toch tijdig te weten komen (eventueel door omwonenden) om correct te kunnen reageren.


Heeft u nieuws te melden mail dit dan naar: info@kerkeind.nu

De buurt Kerkeind

Het gedeelte in de blauwe omlijning is de buurt “Kerkeind”