Aankomende activiteiten

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van buurtvereniging Kerkeind nodigt jullie uit voor de jaarvergadering op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur in Jeugdhuis Pius X te Liempde.

De jaarvergadering is dé gelegenheid voor alle leden om hun stem te laten horen over het afgelopen jaar, maar ook de ideale mogelijkheid om jullie wensen en ideeën voor het nieuwe jaar kenbaar te maken. Het bestuur hoopt u te verwelkomen tijdens de jaarvergadering!

Agenda:

Opening door de voorzitter

Mededelingen Vaststellen notulen jaarvergadering 2019

Jaarverslag van de secretaris over 2019

Jaarverslag van de penningmeester over 2019

Verslag van de kascommissie

Verkiezing kascommissie

Begroting 2020, ingediend door de penningmeester

Pauze

Jubileum 2020

Wijkorgaan

Rondvraag

Sluiting

Wij hopen veel leden te mogen ontmoeten op onze jaarvergadering. Graag tot ziens op dinsdag 21 januari 2020!

LET OP: hierbij het verzoek om jullie aanwezigheid tijdens deze vergadering kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar:secretariaat@kerkeind.nu


SAVE THE DATE

29 en 30 augustus 2020: Feestweekend n.a.v. 50-jarig jubileum!!!


JEUGDACTIVITEIT

Op zaterdag 15 februari staat de eerste activiteit gepland van 2020 voor onze jeugdleden vanaf groep 8 tot en met 17 jaar. We gaan jumpen bij Jumpsquare Indoor Trampolinepark in Veghel!

Heb je zin om een avond gezellig te gaan jumpen? Geef je snel op – vóór 1 februari – door middel van een mailtje te sturen naar activiteit@kerkeind.nu. Vermeld in dit mailtje je naam, leeftijd en telefoonnummer en eventueel de naam en het telefoonnummer van een ouder die kan rijden (Aan de ouders: Wij vragen de hulp van enkele ouders om mee te rijden naar Veghel!!!)

Datum: Zaterdag 15 februari 2020

Locatie: Jumpsquare, Poort van Veghel 4994, 5466 SB in Veghel

Tijd: 18.45 uur verzamelen bij de kerk

Eigen bijdrage: €10,00 per persoon voor de jeugdleden van de buurtvereniging

Wil je een introducé meenemen? Dat mag! Een introducé betaalt dan €22,00 per persoon.


JAARKALENDERACTIVITEITEN

15 februari: Jeugdactiviteit Jumpen (vanaf groep 8 tot en met 17 jaar)

22 februari: Buurtcarnaval (alle leeftijden)

8 maart: Beugelen (vanaf 18 jaar)

21 maart: eten bij de buren (vanaf 18 jaar)

11 april: paasactiviteit (0 jaar tot en met groep 4)

18 april: kledingactie

16 mei: kanoën (hele gezin)

14 juni: happen en trappen

3 t/m 5 juli: kamp (vanaf 6 jaar tot en met groep 8)


CONTRIBUTIE 2020

Via deze weg verzoeken wij jullie de contributie voor 2020 te voldoen. De contributie bedraagt €25,00 euro per gezin of €12,50 voor alleenstaanden en 65+-ers. Graag ontvangen wij jullie bijdrage op rekening NL28 RBRB 0929 3823 31 t.n.v. Buurtvereniging Kerkeind, onder vermelding van jullie naam, adres en ‘contributie 2020’.

Jullie doen ons een groot plezier door bij de bank een jaarlijkse automatische betaling in te stellen in de maand januari.

Indien gewenst, mag de contributie ook contant worden afgegeven in een envelop voorzien van naam en adres bij de penningmeester van onze buurtvereniging Berend van den Berge, Strijpenhof 53, Liempde, tel 06 – 4811 8765. Onze voorkeur gaat echter uit naar een overboeking per bank.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en tot ziens op één van onze activiteiten.