Lekkere attentie voor alle leden

In het weekend van 28 november is er een lekkere attentie voor alle leden rondgebracht. Bij deze attentie zat een soepbon van ’t Wapen van Liempde. Hiermee kan op woensdag 16 december 1 liter overheerlijke soep worden gehaald.

Het bestuur van Kerkeind wil iedereen fijne feestdagen wensen, ondanks de beperkende maatregelen. We hopen iedereen in 2021 weer in goede gezondheid te kunnen ontmoeten.

Aankomende activiteiten

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur van buurtvereniging Kerkeind nodigt jullie uit voor de jaarvergadering op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur in Jeugdhuis Pius X te Liempde.

De jaarvergadering is dé gelegenheid voor alle leden om hun stem te laten horen over het afgelopen jaar, maar ook de ideale mogelijkheid om jullie wensen en ideeën voor het nieuwe jaar kenbaar te maken. Het bestuur hoopt u te verwelkomen tijdens de jaarvergadering!

Agenda:

Opening door de voorzitter

Mededelingen Vaststellen notulen jaarvergadering 2019

Jaarverslag van de secretaris over 2019

Jaarverslag van de penningmeester over 2019

Verslag van de kascommissie

Verkiezing kascommissie

Begroting 2020, ingediend door de penningmeester

Pauze

Jubileum 2020

Wijkorgaan

Rondvraag

Sluiting

Wij hopen veel leden te mogen ontmoeten op onze jaarvergadering. Graag tot ziens op dinsdag 21 januari 2020!

LET OP: hierbij het verzoek om jullie aanwezigheid tijdens deze vergadering kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar:secretariaat@kerkeind.nu


SAVE THE DATE

29 en 30 augustus 2020: Feestweekend n.a.v. 50-jarig jubileum!!!


JEUGDACTIVITEIT

Op zaterdag 15 februari staat de eerste activiteit gepland van 2020 voor onze jeugdleden vanaf groep 8 tot en met 17 jaar. We gaan jumpen bij Jumpsquare Indoor Trampolinepark in Veghel!

Heb je zin om een avond gezellig te gaan jumpen? Geef je snel op – vóór 1 februari – door middel van een mailtje te sturen naar activiteit@kerkeind.nu. Vermeld in dit mailtje je naam, leeftijd en telefoonnummer en eventueel de naam en het telefoonnummer van een ouder die kan rijden (Aan de ouders: Wij vragen de hulp van enkele ouders om mee te rijden naar Veghel!!!)

Datum: Zaterdag 15 februari 2020

Locatie: Jumpsquare, Poort van Veghel 4994, 5466 SB in Veghel

Tijd: 18.45 uur verzamelen bij de kerk

Eigen bijdrage: €10,00 per persoon voor de jeugdleden van de buurtvereniging

Wil je een introducé meenemen? Dat mag! Een introducé betaalt dan €22,00 per persoon.


JAARKALENDERACTIVITEITEN

15 februari: Jeugdactiviteit Jumpen (vanaf groep 8 tot en met 17 jaar)

22 februari: Buurtcarnaval (alle leeftijden)

8 maart: Beugelen (vanaf 18 jaar)

21 maart: eten bij de buren (vanaf 18 jaar)

11 april: paasactiviteit (0 jaar tot en met groep 4)

18 april: kledingactie

16 mei: kanoën (hele gezin)

14 juni: happen en trappen

3 t/m 5 juli: kamp (vanaf 6 jaar tot en met groep 8)


CONTRIBUTIE 2020

Via deze weg verzoeken wij jullie de contributie voor 2020 te voldoen. De contributie bedraagt €25,00 euro per gezin of €12,50 voor alleenstaanden en 65+-ers. Graag ontvangen wij jullie bijdrage op rekening NL28 RBRB 0929 3823 31 t.n.v. Buurtvereniging Kerkeind, onder vermelding van jullie naam, adres en ‘contributie 2020’.

Jullie doen ons een groot plezier door bij de bank een jaarlijkse automatische betaling in te stellen in de maand januari.

Indien gewenst, mag de contributie ook contant worden afgegeven in een envelop voorzien van naam en adres bij de penningmeester van onze buurtvereniging Berend van den Berge, Strijpenhof 53, Liempde, tel 06 – 4811 8765. Onze voorkeur gaat echter uit naar een overboeking per bank.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en tot ziens op één van onze activiteiten.


Nieuwe leuke activiteiten op de planning

Kerst workshop volwassenen

Kerstengel Workshop

Dinsdag 10 december aanstaande staat een gezellige en creatieve avond gepland bij Pius X om een beeldende Kerstengel te maken. Voor een drankje en een lekkere versnapering wordt tijdens deze gezellige avond gezorgd. De welbekende glühwein zal ook niet ontbreken!

De avond wordt verzorgd door Gerrianne Aarts, zij is zeer ervaren in het geven van creatieve workshops. Deze workshop wil je niet missen!!! Geef je snel op, want vol is vol!!!

Waar: Pius X

Wanneer: 10 december 19:45– 22:30 uur

Eigen bijdrage: € 10,- per persoon

Meld je vóór 3 december aan om deze gezellige workshop niet te missen! Als jij ook bij deze creatieve avond wilt zijn, zijn er twee manieren om je aan te melden: 1) Mail onderstaande gegevens naar activiteit@kerkeind.nu en maak het totaal bedrag over naar NL28 RBRB 0929 3823 31 onder vermelding van Kerst workshop en naam deelnemer(s). 2) Stop de eigen bijdrage samen met onderstaande gegevens in een envelop en lever deze in bij Marcel (Strijpenhof 51).


Bedankt!

Buurtvereniging Kerkeind en buurtvereniging Keefheuvel bedanken iedereen die geholpen heeft tijdens de Halloweentocht. Dankzij jullie hebben de kinderen van Liempde weer een geweldige, spannende avond gehad!


Kinder kerst knutselactiviteit

Woensdag 11 december aanstaande hebben we weer een creatieve, gezellige kerstknutselactiviteit op het programma staan voor de kinderen van de basisschool (groep 3 t/m groep 8). We gaan dit jaar weer eens een ‘old-school’ kerststukje maken!

Waar: handenarbeidlokaal, basisschool De Oversteek

Wanneer: 11 december van 14.00 tot +/- 15.30 uur

Vind je het leuk om mee te knutselen? Meld je dan aan door vóór 3 december aanstaande een e-mail te sturen naar activiteit@kerkeind.nu onder vermelding van Kinderkerstknutselactiviteit. Zet duidelijk je naam en telefoonnummer in deze e-mail. Ook willen wij graag weten in welke groep je zit. Ouders die mee willen helpen zijn van harte welkom en kunnen zich ook opgeven.


Film voor het hele gezin

Op maandag 30 december gaan we naar de film bij Service Bioscoop Industry, NCB-laan 52A in Veghel. De activiteit zal in de ochtend plaatsvinden. Welke film het wordt, en hoe laat deze film begint, is bij het ter perse gaan van dit stencil nog niet bekend. Hierover worden jullie zo spoedig mogelijk geïnformeerd. We kunnen in ieder geval wél meedelen dat het een gezellige familiefilm wordt ?.

Enkele afspraken:

  • De eigen bijdrage is € 2,50 per persoon, te betalen bij Cor van der Vleuten in de foyer van de bioscoop.
  • Een introducé mag mee, maar de kosten zijn volledig voor eigen rekening.
  • Tijdens de film zijn de consumpties voor eigen rekening.
  • Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Alleen kinderen opgeven is niet mogelijk.
  • Vervoer naar de bioscoop dien je zelf te regelen.

Zin in deze leuke gezinsactiviteit Geef je dan vóór 20 december op door een mail te sturen naar activiteit@kerkeind.nu. Let op: na 20 december is het niet meer mogelijk om op te geven i.v.m. reservering van de kaartjes bij de bioscoop. Wij zien jullie graag de 30e!


Save the date!

21 januari 2020: Jaarvergadering

29 en 30 augustus 2020 : Jubileumweekend

Nieuwe leuke activiteiten op de planning

HALLOWEEN

Zaterdag 2 november is het zover:

Griezeltochten door de straten, je hoort alleen je schaduw praten, twee bloeddoorlopen ogen, een kras op het gelaat, bloedkorsten, schrammen, stoppels, hij kijkt ontzettend kwaad. Stille geesten in de nacht, op iedere hoek houden ze de wacht. Heksen, tovenaars, monsters of een kat geef mij maar een spin of een rat….

Willen jullie lekker griezelen en gillen tijdens Halloween?!? Maak een groepje en geef je snel op samen met een begeleider! Jullie gaan dan samen met je vrienden/vriendinnen griezelen door de straten van Liempde. Wat je daar zult zien……

OPGEVEN

Datum : 24 oktober 2019

Tijd : tussen 19.00 tot 20.00 uur

Waar : Strijpenhof 13

Kosten : € 2,50 per kind te betalen bij opgeven

Gegevens : naam begeleider en telefoonnummer, namen kinderen gemiddelde leeftijd, tijdstip van vertrekken 18.00 uur of 19.30 uur.

ROUTE EN SNOEPZAKKEN OPHALEN

Datum : 1 november 2019

Tijd : van 19.00 tot 20.00 uur

Waar : Strijpenhof 13

Wie : begeleider

De mensen bij wie je langs de deur gaat, vinden het erg leuk als jullie zelf ook verkleed zijn. Misschien kunnen jullie samen wel een spannend Halloweenliedje zingen? Vooraf krijgen jullie van je begeleider een snoepzak. Het kan natuurlijk zo zijn dat de mensen onderweg toch nog een snoepje willen uitdelen. Vergeet daarvoor niet een bakje of tasje mee te nemen.

Let op: er kunnen maximaal 150 kinderen meedoen! VOL =VOL


KLEDING EN OUD IJZER

Zoals jullie reeds eerder gelezen hebben, wordt op zaterdag 19 oktober oude kleding en oud ijzer opgehaald. Van de opbrengsten kunnen we weer leuke activiteiten organiseren.

Het bestuur is op zoek naar mensen die 1 of 2 keer per jaar mee willen helpen om deze oude kleding en oud ijzer op te halen. Heb je dus nog een paar uurtjes over, dan maken wij graag gebruik van je hulp. Je kunt dit kenbaar maken door even naar Frank Scheutjes te bellen. Hij is bereikbaar onder nummer 06 – 29 53 71 78. Vele handen maken immers licht werk.


DARTEN

Het geplande darttoernooi van 9 november aanstaande gaat niet door.


SINTERKLAAS-KIENEN

Prijzen winnen met een volle kaart, of een volle rij? Het Sinterklaas-kienen staat voor de deur, ben jij erbij?

Zit je in groep 5 tot en met groep 8? Dan word jij op vrijdagavond 22 november bij Pius X verwacht!

De avond duurt van 18.30 tot 21.00 uur Ben jij klaar voor dit Sinterklaas-avontuur?

Stuur dan vóór 1 november een mailtje naar activiteit@kerkeind.nu en meld je aan. Graag even vermelden dat je naar het Sinterklaas-kienen wilt gaan.

En als laatste nog een belangrijke tip van Piet: Vergeet je eigen potlood niet! (pennen en stiften zijn niet toegestaan)


SINTERKLAASFEEST

Lieve kinderen van 0 jaar tot en met groep 4,

Sinterklaas en zijn pieten komen weer naar Nederland, en ze schudden je dan graag de hand. Kom je naar dit superfeest? Vorig jaar ben je vast ook geweest! Kom op zaterdag 23 november, allemaal naar Het Wapen van Liempde, die gezellige zaal. Het feest wordt van 10.45 uur tot 12.00 uur gehouden, kun je dat goed onthouden? De zaal is vanaf 10.30 uur open, je kunt dan zo door de hoofdingang naar binnen lopen. De pieten zijn er, de snoepjes staan al klaar, en ook cadeautjes, reken maar! We gaan spelletjes doen en zingen, en nog een heleboel andere dingen. Dus kom met z’n allen, lieve kinderen. Laat je door niets of niemand verhinderen! Tot ziens dan maar! Tot gauw! Sint en zijn pieten verwachten jou.

De Sint wil graag vooraf weten, welke kinderen die ochtend komen, en hoe ze heten. Meld je kind(eren) aan door een mailtje te sturen naar activiteit@kerkeind.nu en geef de naam door, de leeftijd en of het een jongetje of meisje gaat, per individu. Tot 2 november kun je de kinderen opgeven voor dit gezellige feest, Later inschrijven is niet meer mogelijk, dan is het voor de organisatie mooi geweest.


VOORAANKONDIGING ACTIVITEITEN

Dinsdag 10 december 2019: Kerstworkshop volwassenen

Woensdag 11 december 2019: Kerstworkshop kinderen

lasergamen en karten

Zaterdagavond 28-09-2019 zijn we met 33 enthousiaste kinderen gaan lasergamen en karten. Klik hier voor de actie foto’s.

Kerkeinddag

Zondag 25 augustus vond weer onze jaarlijkse Kerkeinddag plaats. Ook dit jaar was er de gelegenheid om een mooie fiets- of wandeltocht te maken, waarvan sommige leden – ondanks de hitte – graag gebruik maakten. Nadat de ergste dorst gelest was, kon men gaan kruisboog, handboog, luchtbuks of laserbuks schieten of een potje jeu de boulen.

Uiteraard was er ook aan de kinderen gedacht. Zij konden strandbordjes maken en zich daarna vermaken op de springkussens.

Ondertussen werd er een heerlijke barbecue klaargemaakt en kon iedereen gaan eten. Er was voor ieders wat wils. We sloten af met een heerlijk, verkoelend ijsje.

Kortom, het was wederom een geslaagde, hele gezellige – maar warme – Kerkeinddag!

Kamp: De totempaal met de Vijf symbolen van het Hemels vuur

Het was volle maan en Opperhoofd Windbuil zat bij zijn wigwam. Hij dacht na over de stam waar hij opperhoofd van is; de Huilende Wolven. Het ging niet goed met de stam van de Huilende Wolven. De stam van de Huilende Wolven stond bij de andere indianenstammen bekend als een erg rijke en goede stam. Het leek of de stam niks kon gebeuren. Er was iets bijzonders aan de hand met de stam van de Huilende Wolven. De stam van de Huilende Wolven had een totempaal die geheimzinnige krachten in zich had door de vijf symbolen die rond de totempaal begraven waren. Daar werd de stam ook wel de stam van de Vijf Symbolen van het Hemels vuur genoemd.

Maar ineens namen de krachten van de stam af, en werd de stam kleiner en zwakker. Opperhoofd Windbuil deed uit wanhoop een dans rond zijn totempaal en hoorde holle geluiden. De symbolen waren gestolen door de sheriff en zijn kornuiten! Hij had één weekend om zijn indianen weer sterk te krijgen en de symbolen terug te krijgen van de indianen. Alle indianen hebben het hele weekend flink hun best gedaan om de symbolen terug te krijgen en de kracht van totempaal te herstellen. En dat is gelukt!

Benieuwd naar de foto’s, klik hier

Kerst attentie 65+

Aan het einde van het jaar wordt nog eens extra aan de senioren van onze buurtvereniging gedacht. Het bestuur van de buurtvereniging is in het weekend voor de kerst bij hen langs gegaan en heeft bij iedere 65+-er een mooie attentie gebracht.

Kamp 2018 Olympische spelen

Op 29 juli 2018 gingen 42 sportieve kinderen van onze buurtvereniging de uitdaging aan om in het olympisch dorp in Nijnsel alle records van de olympische spelen te verbreken. De Olympische spelen zouden de Olympische spelen niet zijn, als er vooraf niet grondig gecontroleerd wordt op verboden middelen. Dit werd dan ook uitvoerig gedaan.

Bij de opening van het kamp was een arts aanwezig die een speciaal drankje bij zich had voor een specifiek groepje kinderen. Welke kinderen dit waren, wilde de arts nog niet kwijt. Dit drankje hadden deze kinderen nodig om op zondag een marathon te kunnen lopen. Trots liet de arts het flesje – met daarin een blauwe vloeistof – zien. Direct daarna volgde de officiële openingsceremonie en werden de Olympische spelen door een atleet geopend door middel van het aansteken van het Olympisch vuur. De spelen waren officieel van start gegaan en de jonge atleten gooiden zich vol overgave in de strijd om alle wedstrijden te winnen. Dit deden ze zowel op het sportveld, als daarna in het bos. Moe maar voldaan, kwam er een einde aan de eerste Olympische dag.

Zaterdagmorgen werden onze jonge atleten alweer vroeg gewekt door de scheidsrechter. Er moest weer getraind worden om op zaterdagmiddag mee te kunnen doen aan de Olympische spelen. Net na het nuttigen van het (stevige) ontbijt, kwam de arts weer eens langs. Hij vroeg aan één van de leiders om het speciale drankje te gaan halen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar oh oh…. deze leider struikelde en het flesje viel in duizend stukken. Er was geen speciaal sportdrankje meer. De arts was ten einde raad. De jonge atleten waren minder aangeslagen en gingen vol enthousiasme trainen in het bos om na de lunch deel te nemen aan de Olympische Zeskamp in het Olympisch dorp. Tijdens de wedstrijden werden er verschillende zakjes met kruidenpoeder gevonden. Het waren allemaal gezonde producten! Gele bananenpoeder, roze frambozenpoeder, oranje sinaasappelpoeder en noem maar op! Waar zouden zie voor zijn? Aan het einde van de middag werden de zakjes aan de arts gegeven, die toen weer op bezoek kwam.

Na de Olympische Zeskamp was het tijd om te relaxen en lekker een frietje te eten. Er moest weer energie opgedaan worden voor de volgende wedstrijd die gepland stond: een geo-speurtocht in het centrum van Nijnsel, om de avond vervolgens af te sluiten met een spannende spooktocht in het bos. Iedereen ging – het was al héél laat – moe maar voldaan naar bed.

Op zondagmorgen was daar de scheidsrechter weer. Hij was van mening dat alle atleten tóch weer vroeg hun bed uit moesten. Na het ontbijt werden de spullen uit de slaapzalen van het Olympisch dorp netjes opgeruimd en schoof iedereen aan voor een lekker ontbijt om vervolgens te beginnen aan de laatste opdracht: de speurtocht. Tijdens deze speurtocht werden er kaartjes met woorden uitgedeeld en daar moesten de jonge atleten een spreuk van maken.

Tijdens de afsluiten van de Olympische spelen kwam de arts weer in het Olympische dorp. Hij had alle ingrediënten gekregen die gedurende het kamp door de jonge atleten gevonden waren. Hij deed deze samen in een grote pan en er kwam een blauw drankje uit. Exact hetzelfde drankje als dat de arts op vrijdagavond bij had! Om dit drankje te laten werken, moesten de kinderen de spreuk hardop zeggen. Daarna vroeg hij een speciale groep kinderen naar voren: de kinderen van groep 8 die voor het laatst mee mochten op kamp. Zij moesten allemaal een slokje van het drankje nemen om vervolgens – onder groot applaus van alle ouders en leiders – een marathon rond het veld te lopen.

Atleten, het was weer een gezellig weekend. Op naar volgend jaar! Welk thema zullen we dan hebben????

Benieuwd naar de foto’s, klik hier

PARKEREN EVENEMENTEN VELDER

De buurtvereniging heeft afgelopen jaar mooie inkomsten gehad dankzij de inzet van een aantal buurtgenoten die geholpen hebben bij het parkeren tijdens de evenementen op landgoed Velder. Komend jaar staan er weer mooie, grote evenementen op de planning. Aangezien voor deze evenementen heel veel parkeerders nodig zijn, en twee evenementen ook nog in de vakantietijd vallen, hebben we ook JULLIE hulp nodig! De evenementen zijn: We Are Electric 6 t/m 8 juli, New Wine 20 t/m 27 juli en Jacht & Buitenleven 21 t/m 23 september. Als je één van deze dagen een aantal uren zou kunnen helpen, neem dan contact met ons op.
Stuur zo snel mogelijk een mail aan activiteit@kerkeind.nu met als onderwerp ‘parkeren’. Je ontvangt dan de planning zodat je in kunt vullen wanneer je mee kunt helpen.
Ook al kun je maar bij één evenement een aantal uren helpen, dan zijn we daar erg blij mee!
Zoals de parkeerders van het afgelopen jaar kunnen vertellen, is het niet alleen dat je door elk uur dat je helpt parkeren geld helpt verdienen voor de buurtvereniging, maar is het vooral erg gezellig om te doen! Voor degenen die meehelpen bij het parkeren is er 11 mei een feestavond georganiseerd door SBGL waar ook meer uitleg zal worden gegeven.
DANK JULLIE WEL VOOR JULLIE HULP!
Bestuur Buurtvereniging Kerkeind